Икономика

Третичен сектор (какво представлява, дейности и характеристики)

Третичен сектор (какво представлява, дейности и характеристики)

Икономиката на която и да е държава е разделена на икономически сектори, според въпросната дейнос...

Брутна заплата: каква е тя и как се изчислява?

Брутна заплата: каква е тя и как се изчислява?

Брутната заплата е записана в трудовия договор, тя никога не варира между месеците и не може да б...

12 Характеристики на икономиката

12 Характеристики на икономиката

Икономиката е социалната наука, която се фокусира върху производството, разпространението и потре...

Номинална заплата: какво е и как се изчислява?

Номинална заплата: какво е и как се изчислява?

Номиналната заплата или паричната заплата, е буквалната сума пари, която получавате на час или на...

10 Характеристики на проучване

10 Характеристики на проучване

Проучването е метод, който се основава на събирането на информация от извадка, с цел обобщаване н...

Истинска заплата: Какво е това, коефициент и как се изчислява

Истинска заплата: Какво е това, коефициент и как се изчислява

Реалната работна заплата е тази, която съответства на реалната покупателна способност, с други ду...

7 Примери за консуматорство

7 Примери за консуматорство

Консуматорство Това е система, при която се включват продукти, които се придобиват на пазара от п...

9 Причини за консуматорството

9 Причини за консуматорството

Ефектът от консуматорство в икономиката, се определя като икономически и социален ред, който насъ...

14 Характеристики на една компания

14 Характеристики на една компания

Фирма се отнася до юридическо лице, което е създадено по оторизиран начин чрез правни системи за ...

Нетна заплата: какво е и как се изчислява?

Нетна заплата: какво е и как се изчислява?

Ликвидната заплата или известен също като нетна заплата, съответства на действително получената м...