Бизнес

Как да говорим за недостатъците си на интервю за работа

Как да говорим за недостатъците си на интервю за работа

Интервюто за работа е много важен тест в професионалната среда, тъй като представлява възможност ...

ГЛАВЕН ЕФЕКТ: какво представлява, фази и примери

ГЛАВЕН ЕФЕКТ: какво представлява, фази и примери

Ефектът на Хоторн е кръстен на същата фабрика като Западната електрическа компания от Хоторн, Или...

Как да имате положително отношение на интервю за работа

Как да имате положително отношение на интервю за работа

The интервю за работа това е важен тест за всеки кандидат. Освен опита, който всеки професионалис...

Как да подобрим работната среда

Как да подобрим работната среда

В трудовите организации мотивацията на индивидите е важна част от представянето на субектите и за...

Графология при подбора на персонал

Графология при подбора на персонал

За Дамян Коралес Бернабе. 1 март 2018 г.През последните години беше постигнат голям напредък в т...

Управление и организация на бизнеса

Управление и организация на бизнеса

Мисия, визия и ценности на компанията: определение и примери Тези предприемачи и бизнесмени, коит...

Как да се предпазите от завистта по време на работа

Как да се предпазите от завистта по време на работа

Завистта е едно от най-вредните чувства в професионалната среда, тъй като общуването е истинско, ...

Асертивна комуникация на работа: определение и примери

Асертивна комуникация на работа: определение и примери

Комуникацията във фирмата е налице от момента, в който кандидатът започне процес на подбор в този...

Техники за лична мотивация в работата

Техники за лична мотивация в работата

Мотивацията е дума, получена от думата "мотив", което означава нужди, желания или импулси че имам...

Не се чувствам оценен по време на работа: какво да правя?

Не се чувствам оценен по време на работа: какво да правя?

Прекарваме толкова много часове на работа, че е важно да се стремим да бъдем щастливи професионал...