Различни кредитори От какво се състои тази сметка?

  • Sep 13, 2021
Teachs.ru

В счетоводството транзакциите, извършвани от компания, се записват, като се класифицират в различни видове сметки, за да се нареждат финанси; това с цел по -лесно уреждане и справяне с всяка операция, извършена.

Тези сметки са разделени на две големи групи: номинални сметки и реални сметки; последният се подразделя на активи, пасиви и капитал. В рамките на пасивите се създава сметка за различни кредитори при които се уреждат операциите, предназначени за плащането на евентуални доставчици.

Реклами

кредитори

За какво се отнася терминът „различни кредитори“ и как се регистрира този вид счетоводна сметка? По -долу ще видите дефиницията на термина и правилния начин за водене на записи.

Реклами

В тази статия ще намерите:

Какво представляват различни кредитори?

Когато една компания придобие дълг за суровини от рядък доставчик, транзакциите са се уреждат в друга сметка на кредиторите

. Това е така, защото не би било практично да се отдели отделна сметка, тъй като извършените транзакции ще бъдат рядко.

Дълговите транзакции за придобиване на стоки също могат да бъдат регистрирани в този вид сметки, когато сумата е много ниска или незначителна. Въпреки че благодарение на технологиите този вид акаунти се срещат все по -рядко, те все още са свикнали водете счетоводство на ръка.

Реклами

По този начин няма да се налага да добавяте отделна страница към книгата на задълженията всеки път, когато се дължи някой продавач. Това ще попречи на книгата да стане обемиста и ще улесни записването на тези видове транзакции.

Как се записват транзакциите с различни кредитори?

Преди да поставите сделки по сметката на различни кредитори важно е да запомните това принадлежи към пасивите, тоест това е задължение. Следователно първото вписване на тази сметка трябва да бъде вписано в кредита и всяко извършено плащане е записано в него в дълг.

Реклами

Тоест, когато фактурата е получена, общата дължима сума се отбелязва и всяко плащане се изважда от нея, докато сметката бъде уредена.

Например, една компания купува канцеларски материали от необичаен доставчик за сума от 750, това ще бъде салдо, което е отразено в сметката на разни кредитори, което съответства на дълга на компанията с доставчик.

Реклами

След като компанията издаде чек за изплащане на дълга, се извършва дебит по сметката, като се изплаща изцяло.

Значението на воденето на разнообразна сметка на кредиторите

Въпреки че редки кредити или дължими суми са незначителни, те все още са счетоводни операции. Следователно те трябва да бъдат част от счетоводството на компанията.

От една страна, тя ви позволява да проследявате разходите, които компанията прави, което ви позволява да знаете какво се прави с парите. Второ, покупките с кредит, направени от този тип доставчици, са необходими стоки или услуги, които трябва да бъдат платени.

Поддържането на ясен отчет за всеки от тях ще им попречи да забравят да направят тези плащания или да бъдат направени твърде късно; Това може да доведе до лоша кредитна история, което да се отрази на доверието в компанията в дългосрочен план.

Следователно може да се заключи, че сметката на различните кредитори представлява съществена част в счетоводството на фирма.

instagram viewer