Στατιστική

Τύποι δειγματοληψίας (Τι είναι, Τύποι και χαρακτηριστικά)

Τύποι δειγματοληψίας (Τι είναι, Τύποι και χαρακτηριστικά)

ο δειγματοληψία Μπορεί να ονομαστεί ως όργανο επιστημονικής έρευνας, του οποίου ο κύριος στόχος ε...

Βαθμοί Ελευθερίας στη Στατιστική (Τι είναι και πώς εφαρμόζονται)

Βαθμοί Ελευθερίας στη Στατιστική (Τι είναι και πώς εφαρμόζονται)

ο βαθμοί ελευθερίας Στις σύγχρονες στατιστικές, αποτελούν κεντρικό περιεχόμενο, ωστόσο, ο ορισμός...

Student's T (Τι είναι, Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά)

Student's T (Τι είναι, Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά)

Η Στατιστική είναι ένας από τους πολλούς κλάδους των μαθηματικών που είναι υπεύθυνος για τη συλλο...

Διάστημα εμπιστοσύνης (ορισμός και στοιχεία)

ο διάστημα εμπιστοσύνης αναφέρεται στο εύρος τιμών που προέρχεται από τα δείγματα στατιστικών στο...

Πώς να δημιουργήσετε ένα ιστόγραμμα στο Excel;

Πώς να δημιουργήσετε ένα ιστόγραμμα στο Excel;

Ανακαλύψτε τον ευκολότερο τρόπο εφαρμογής ανάλυσης δεδομένων με ιστόγραμμα μέσω του Excel, το ευρ...

Chi Square (Δοκιμή λειτουργίας και υπόθεσης)

Chi Square (Δοκιμή λειτουργίας και υπόθεσης)

ο Πλατεία Τσι είναι το πιο γνωστό τεστ και ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα για την εκτέλεση της αν...

Απόλυτη συχνότητα (Υπολογισμός, Βοηθητικό πρόγραμμα, Παραδείγματα και Γραφική Αναπαράσταση)

Απόλυτη συχνότητα (Υπολογισμός, Βοηθητικό πρόγραμμα, Παραδείγματα και Γραφική Αναπαράσταση)

Η απόλυτη συχνότητα είναι μόνο μία στατιστικό μέτρο χρησιμοποιείται στον τομέα του έρευνα, είναι ...

Τι είναι η δειγματοληψία συμπλεγμάτων στα στατιστικά στοιχεία;

Τι είναι η δειγματοληψία συμπλεγμάτων στα στατιστικά στοιχεία;

Στα στατιστικά στοιχεία, το δειγματοληψία συστάδων είναι μια τεχνική δειγματοληψίας πιθανότητας ό...

Στατιστικός Πληθυσμός (Έννοια, Τύποι και Παραδείγματα)

Στατιστικός Πληθυσμός (Έννοια, Τύποι και Παραδείγματα)

Ο Στατιστικός Πληθυσμός νοείται ως ομαδοποίηση ή σύνολο στοιχείων, με ειδικά, παρόμοια και κοινά ...

Διακριτή μεταβλητή (ορισμός, διαφορές μεταξύ διακριτής μεταβλητής και συνεχούς μεταβλητής)

Διακριτή μεταβλητή (ορισμός, διαφορές μεταξύ διακριτής μεταβλητής και συνεχούς μεταβλητής)

Μια μεταβλητή είναι ένα σύμβολο που εμφανίζεται σε αλγόριθμους, τύπους και μαθηματικές συναρτήσει...