▷ 30 esimerkkejä projektinhallinnan virstanpylväistä

 • May 30, 2023
click fraud protection

Projektinhallinnan virstanpylväät ovat merkityksellisiä toimintoja, jotka merkitsevät minkä tahansa projektin edistymistä ja keskeisiä saavutuksia, mikä helpottaa projektin valvontaa ja seurantaa. itse saavuttaakseen tuloksia onnistuneesti, ja sitä voidaan käyttää helpottamaan päätöksentekoa, jakamaan resursseja, asettamaan määräaikoja ja arvioimaan projektin suorituskykyä. hanke.

The virstanpylväitä ovat keskeisiä elementtejä minkä tahansa hallinnan kannalta hanke, koska ne auttavat meitä tunnistamaan välttämättömät toimet, jotka on suoritettava pitääksemme projektimme oikeilla jäljillä.

Esimerkkejä projektinhallinnan virstanpylväistä

Mainokset

Tästä huolimatta, jokaisella projektilla voi olla omat virstanpylväänsäriippuen tekijöistä, kuten projektin luonteesta, toimialasta ja asiakkaan vaatimuksista ja tarpeista.

Niiden tunnistamisen oppiminen on välttämätöntä sen edistymisen ja menestyksen mittaamiseksi, ja tässä näytämme sinulle 30 sinkkuaesimerkkejä virstanpylväitä projektinhallinnassa.

Mainokset

Tästä artikkelista löydät:

Mitkä ovat projektijohtamisen virstanpylväät?

The virstanpylväitä projektinhallinnassa ovat tapahtumia tai merkittäviä vertailuarvoja, jotka osoittavat edistymistä ja keskeisiä saavutuksia projektin toteutuksessa, koska ne osoittavat vaiheen päättymistä tai tavoitteen saavuttamista.

Nämä virstanpylväät voivat olla sekä projektin sisäisiä tapahtumia että konkreettisia suoritteita, suuria saavutuksia tai tiettyjä päivämääriä, jotka on saavutettava.

Mainokset

Lisäksi virstanpylväät käytetään projektin edistymisen seurantaan ja ohjaukseen, ja niitä voidaan käyttää myös avainpisteinä strategisten päätösten tekemisessä, resurssien allokoinnissa, määräaikojen asettamisessa ja projektin suorituskyvyn arvioinnissa.

30 esimerkkiä projektinhallinnan virstanpylväistä

On tärkeää ottaa huomioon, että jokainen projekti on ainutlaatuinen, joten virstanpylväät voivat vaihdella, vaikka ne olisivatkin projekteja samankaltaisia, koska ne voivat muuttua kunkin hankkeen eritelmien ja tavoitteiden sekä hankkeen odotusten ja tarpeiden mukaan asiakas.

Mainokset

Yleisesti ottaen tarkastellaan seuraavia esimerkkejä:

Esimerkkejä virstanpylväistä tuotteen lanseerausprojektin hallinnassa

Joitakin yleisimpiä virstanpylväitä tietyn tuotteen lanseerausprojektin hallinnassa voivat olla:

Mainokset

 1. Hankkeen tavoitteiden määrittely: Määritä tuotteen lanseerausprojektin tavoitteet ja tavoitteet, joihin voi sisältyä myynnin kasvu, markkinoiden laajentaminen tai uusien asiakkaiden hankinta.
 2. Markkinatutkimus ja kilpailijaanalyysi: Suorita perusteellinen kohdemarkkinoiden tutkimus ja analysoi olemassa olevaa kilpailua; Hanki tietoa markkinoiden tarpeista, trendeistä, hinnoista ja kilpailijoiden markkinointistrategioista.
 3. Tuotekonseptin kehitys: Määrittele tuotekonsepti, mukaan lukien keskeiset ominaisuudet, asiakasedut ja ainutlaatuinen arvolupaus. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä suunnittelu-, kehitys- ja markkinointitiimien kanssa varmistaakseen, että tuote vastaa markkinoiden odotuksia.
 4. Tuotesuunnittelu ja -kehitys: Luo yksityiskohtainen tuotesuunnittelu ja suorita prototyyppikehitys. Tämä sisältää tuotesuunnittelun, teollisen suunnittelun sekä näytteiden tai prototyyppien luomisen testausta ja arviointia varten.
 5. Tuotteen testaus ja validointi: Tuotteen laaja testaus sen varmistamiseksi, että se täyttää vakiintuneet laatu- ja toiminnallisuusstandardit; sekä saada käyttäjäpalautetta ja tehdä suunnittelumuutoksia tarpeen mukaan.
 6. Hinnoittelu- ja markkinointistrategia: Määritä tuotteen myyntihinta ja kehitä sopiva markkinointistrategia; tähän sisältyy kohdemarkkinasegmenttien tunnistaminen, keskeisten viestien määrittely, markkinointimateriaalien luominen ja myynninedistämistoimien suunnittelu.
 7. Tuotanto ja valmistus: Aloita tuotteen täysimittainen tuotanto varmistaen, että laatustandardit ja määräajat täyttyvät perustettu ja koordinoida toimittajien ja valmistustiimien kanssa tehokkaan ja laadukkaan tuotannon varmistamiseksi laatu.
 8. Aloituskampanjan luominen: Kehitä kattava julkaisukampanja, joka sisältää markkinointistrategioita, julkisuutta, suhdetoimintaa ja edistämään ja valmistelemaan markkinointimateriaalia, kuten mainoksia, esitteitä, mainosvideoita ja sisältöä verkostoihin sosiaalinen.
 9. Virallinen tuotejulkaisu: Suorita tuotteen virallinen lanseeraus markkinoille. Näitä voivat olla julkaisutapahtumat, verkkokaupan lanseeraukset, lehdistötiedotteet ja sosiaalisen median mainostaminen. Varmista, että tuote on asiakkaiden saatavilla ja saatavilla.
 10. Lanseerauksen jälkeinen seuranta ja arviointi: Seuraa tuotteen suorituskykyä julkaisun jälkeen ja arvioi tuloksia asetettuihin tavoitteisiin nähden. On myös tärkeää kerätä asiakkailta palautetta, tehdä myyntianalyysiä ja mukauttaa markkinointistrategioita tarpeen mukaan tuotteen menestyksen maksimoimiseksi markkinoilla. Lomakkeen yläosa

Esimerkkejä ohjelmistokehityksen projektinhallinnan virstanpylväistä

Yleensä ohjelmistokehitysprojekti sisältää seuraavat virstanpylväät:

 1. Hankkeen laajuuden määritelmä: Määritä projektin tavoitteet, ohjelmistovaatimukset ja laajuuden rajat ymmärtää asiakkaiden tarpeita, tunnistaa suoritteet ja määritellä tärkeimmät toiminnot ohjelmisto.
 2. Arkkitehtuurisuunnittelu: Luo ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelu, joka sisältää komponenttien rakenteen, niiden välisen vuorovaikutuksen ja rajapintojen määrittelyn.
 3. Prototyyppien kehitys: Rakenna ohjelmistosta toimiva prototyyppi, joka mahdollistaa lähestymistavan ja projektin teknisen toteutettavuuden validoinnin. Tämän prototyypin avulla voidaan saada varhaista palautetta käyttäjiltä ja tehdä muutoksia suunnitteluun ja toimivuuteen.
 4. Päätoimintojen kehittäminen: Toteuta ohjelmiston päätoiminnot asetettujen vaatimusten mukaisesti, mikä tarkoittaa moduulikoodaus, yksikkötestaus ja komponenttien integrointi johdonmukaisuuden varmistamiseksi johdonmukaista toimintaa.
 5. Laatutestit ja virheenkorjaus: Laaja testaus ohjelmisto- ja bugien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. Tämä sisältää toimivuuden, suorituskyvyn, turvallisuuden ja käytettävyyden testauksen, jolla varmistetaan, että ohjelmisto täyttää vahvistetut laatustandardit.
 6. Järjestelmäintegraatio ja API: t: Integroi ohjelmiston toimintaan tarvittavat ulkoiset järjestelmät ja API: t, mikä tarkoittaa yhteyden muodostamista ja tiedonsiirto muihin järjestelmiin, verkkopalveluihin tai ulkoisiin tietokantoihin, mikä varmistaa asianmukaisen integroinnin ja tehokas.
 7. Hyväksymistestit: Suorita hyväksymistestit käyttäjien tai asiakkaiden edustajien kanssa varmistaaksesi, että ohjelmisto täyttää vaatimukset ja odotukset. Pyydä palautetta ja tee tarvittaessa muutoksia asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.
 8. Käyttöönotto ja käyttöönotto: Valmistele ohjelmisto käyttöönottoa ja käyttöönottoa varten tuotantoympäristössä. Tämä voi sisältää tiettyjä määrityksiä, tietojen siirtoa ja sen varmistamista, että tarvittavat resurssit ovat käytettävissä, jotta se toimii oikein.
 9. Koulutus ja dokumentointi: Kouluta loppukäyttäjiä ja dokumentoi ohjelmisto oikein, mukaan lukien käyttöoppaat, asennusoppaat ja tekninen dokumentaatio. Tämä varmistaa, että käyttäjät voivat käyttää ja hallita ohjelmistoa tehokkaasti.
 10. Tuki ja ylläpito: Tarjoa jatkuvaa tukea, ratkaise ongelmia ja tee ohjelmiston päivityksiä ajan mittaan. Ylläpidä tiivistä yhteydenpitoa käyttäjien kanssa ja kiinnitä huomiota heidän tarpeisiinsa varmistaaksesi toimivan ja päivitetyn ohjelmiston.

Esimerkkejä rakennusprojektin johtamisen virstanpylväistä

Yleensä rakennusprojektilla voi olla seuraavat virstanpylväät:

 1. Arkkitehtisuunnittelun hyväksyntä: Hanki hyväksyntä rakennuksen arkkitehtoniselle suunnitelmalle, joka sisältää suunnitelmat, tekniset tiedot ja tekniset tiedot. Tämä edellyttää koordinointia arkkitehtien, insinöörien ja muiden suunnitteluun osallistuvien ammattilaisten kanssa.
 2. Lupien ja lisenssien saaminen: Hanki tarvittavat luvat ja lisenssit paikallisilta viranomaisilta ja viranomaisilta rakennuksen rakentamiseen. Näitä ovat muun muassa rakennusluvat, kaavoitusluvat, ympäristövaikutusluvat.
 3. Maan valmistelu: Tontin valmistelu, jonne rakennus rakennetaan. Tähän voi sisältyä maan tasoitus, esteiden poistaminen, kaivaminen ja perustusten valmistelu.
 4. Päärakenteen valmistuminen: Viimeistele rakennuksen päärakenteen rakentaminen, mukaan lukien perustus, seinät, pilarit ja laatat. Tämä virstanpylväs merkitsee projektin merkittävää edistymistä ja muokkaa rakennuksen fyysistä ilmettä.
 5. Palvelujärjestelmien lopettaminen: Viimeistele talotekniikan järjestelmien, kuten sähköjärjestelmien, asennukset, mm. LVI-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, turvajärjestelmät muut.
 6. Sisätilojen viimeistely: Viimeistele rakennuksen sisäviimeistely, joka sisältää sivuraideasennuksen lattiat, seinät ja katot, maalaus, puusepäntyöt ja viimeistelytyöt koriste.
 7. Teknisten järjestelmien asennus: Suorittaa rakennuksen teknisten ja viestintäjärjestelmien, kuten verkkojärjestelmien, puhelinjärjestelmien, turvajärjestelmien ja automaatiojärjestelmien asennukset.
 8. Ulkotilojen viimeistely: Viimeistele rakennuksen ulkotilojen rakentaminen, kuten parkkipaikat, viheralueet, maisemointi, jalkakäytävien ja muun tarvittavan ulkoisen infrastruktuurin asennus.
 9. Tarkastus ja sertifiointi: Suorita lopputarkastukset varmistaaksesi, että rakennus on rakennusmääräysten ja -määräysten mukainen. Hanki tarvittavat todistukset ja käyttöluvat, jotta rakennusta voidaan käyttää.
 10. Rakennuksen toimitus ja vastaanotto: Suorita rakennuksen virallinen luovutus tilaajalle tai omistajalle. Tämä tarkoittaa omistajuuden ja asiakirjojen siirtoa ja sen varmistamista, että kaikki sopimusvelvoitteet täyttyvät.
instagram viewer