16 Bendravimo charakteristikos

  • Jul 26, 2021
click fraud protection

Bendravimas yra procesas, kai informacija ir supratimas perduodami žmonėms. Šis procesas yra esminis ir todėl bendravimo charakteristikos kad suprastų jo funkcijas, nes tai yra idėjų skleidimo ir kitų supratimo veiksmas.

Verslo sistemoje turi būti keičiamasi tikslais, pastebėjimais, idėjomis, užsakymais, pasiūlymais ir instrukcijomis kryptis ir pavaldiniai, dirbantys skirtinguose įmonės lygiuose ar skyriuose, kad galėtų vykdyti planavimą ir vykdyti juos pagal organizacijos taisykles.

Skelbimai

16 Bendravimo charakteristikos

Šiame straipsnyje rasite:

Pagrindinės bendravimo savybės

Pagrindinis efektyvaus bendravimo ypatybės galima detalizuoti taip:

Skelbimai

1. Įtraukite vieną ar daugiau žmonių

Bendravime dalyvauja mažiausiai du žmonės - siuntėjas, kuris yra pranešėjas, kuris siunčia pranešimą, ir gavėjas, kuris gauna pranešimą.

2. Tarpusavio supratimas

Abipusis supratimas įvyksta, kai imtuvas gauna informaciją tokiu pačiu požiūriu, kokiu ji perduodama. Bendravimo procese daug svarbiau suprasti informaciją nei ją vykdyti.

Skelbimai

3. Žinutė yra būtina

Pranešimas yra esminis veiksnys, jei nėra pranešimo, negali būti ir komunikacijos, todėl jis turi būti perduotas kuo aiškiau.

4. Tęstinumas

Bendravimas yra procesas, neturintis pabaigos, verslo atveju vadovas visada paskiria darbą jūsų darbuotojai nuolat ir siekia žinoti apie darbo eigą ir ar vykdomi jūsų nurodymai.

Skelbimai

5. Tai yra dvipusis procesas

Bendravimui reikalinga informacija ir supratimas. Tai negali būti baigta, nebent gavėjas suprato pranešimą teisingai ir siuntėjas žino apie jo atsakymą ar elgesį. Galutinis šio proceso rezultatas nereikalauja susitarimų.

6. Tiesioginis ir netiesioginis bendravimas

Bendraudami nebūtina, kad informacijos siuntėjas ir gavėjas būtų vienas priešais kitą, nes tai gali būti tiesioginis, kai pokalbis vyksta akis į akį, ir netiesioginis, jei pokalbis vyksta skirtingomis priemonėmis komunikabilus.

Skelbimai

7. Sklandumas iš vienos pusės į kitą ir aukštyn bei žemyn

Bendravimas teka iš viršaus iš viršininko žemyn į pavaldinį arba atvirkščiai. Tas pats gali nutikti greta, kai bendrauja du ar daugiau žmonių, dirbančių tame pačiame valdžios lygyje.

8. Pagrindinis jo tikslas yra motyvuoti atsakymus

Pagrindinis šio komunikacinio proceso tikslas yra motyvuoti atsaką arba paveikti žmonių elgesį. Tai rodo, kad nors motyvacija kyla iš vidaus, komunikatorius gali motyvuoti kitus per tinkamą pranešimo formuluotę ir teisingą sinchronizavimą komunikacijoje, kad būtų supratimas.

9. Komunikacinė sritis

Gerai žinoma, kad bendravimas yra būtinas visuose žmonių santykiuose, todėl jo neturėtų trūkti įmonėse ir visuose valdymo lygmenyse.

10. Keitimasis idėjomis

Bendraudami turi keistis idėjomis, tokiomis kaip informacija, emocijos, žinios ir jausmai tarp dviejų ar daugiau žmonių, kad procesas būtų baigtas.

11. Tai tarpdisciplininis mokslas

Kad būtų teisingas bendravimas, įvairūs mokslai, pavyzdžiui, psichologija tyrinėja požiūrį, kūno kalbą tiriančią antropologiją ir būties elgesį tiriančią sociologiją žmogus.

12. Tai gali būti raštu, žodžiu ar gestais

Bendravimas paprastai suprantamas kaip parašyti ar ištarti žodžiai, tačiau jis apima ne tik jų perdavimą vienas asmuo kitam, nes gali būti bendraujama gestais, pavyzdžiui, mirktelėjimu, lūpų judesiu ar rankos.

13. Tai dinamiškas procesas

Komunikacinį procesą įtakoja tiek siuntėjo, tiek gavėjo mąstymas ir nuotaika. Kaip pranešimas bus priimtas, priklausys nuo to, kuris iš jutiklio organų yra aktyvus jo gavimo metu.

14. Konkretumas

Konkretus pranešimas yra apčiuopiamas ir konkretus, jį palaiko faktai, kad jis būtų labiau patikimas, jis taip pat skatina pasitikėjimą, konstruktyvią kritiką ir sumažina nesusipratimų riziką, o tai yra palanku norint gauti bendresnę apžvalgą platus.

15. Trumpumas

Trumpumas daro didesnę įtaką pranešimo turiniui, o ne jo ilgiui. Ši funkcija padeda imtuvui daugiau dėmesio skirti svarbiems dalykams, padeda geriau suprasti ir pagreitina informacijos procesą.

16. Tikslumas

Tinkama sintaksė ir gramatika leidžia labiau patikėti ir padidinti pranešimo efektyvumą. Bet kokia klaida gali neigiamai paveikti pranešimo aiškumą, sukelti abejonių ir sukelti poveikį, kuris sumenkina bendrą pranešimo suvokimą.

Aiškiai apibūdinkite gero bendravimo ypatybėsžmonių žinios ir efektyvus gebėjimas perduoti ir priimti pranešimą žmonių gyvenime ar įmonėje, kad bet kurioje situacijoje būtų veiksmingas bendravimas. Jei norite gauti su šia tema susijusios informacijos, ją lengvai rasite mūsų svetainėje.

Šaltiniai ir nuorodos

Leigh A. (2019, vasaris) Efektyvios komunikacijos ypatybės.

Samiksha S. (2020, lapkričio mėn.) 6 Pagrindinės komunikacijos charakteristikos.

instagram viewer