Kas ir kultūras vērtības? Labākie piemēri

  • Jul 26, 2021
Teachs.ru

Lai saprastu kultūras vērtības, mums ir jāiedziļinās ideālā un pareizībā, kas var iejaukties ikvienā pilsoņā, zinot, ka vērtības var būt ļoti atšķirīgas atkarībā no tās izcelsme vai zeme, kurā dzimis, cienītās tradīcijas, spēcīgās idejas un principi par to, kas ir jāievēro un kas ir labākais, ja vide.

Viss šis komplekts nemateriālas preces, sanāk kopā veidot kultūras identitāti pilsonis, kur neatkarīgi no vērtības viņš to identificē, cenšas to apgalvot un uzskata par labu, ka vislabāk ir darīt labu sev un saviem mīļajiem.

Sludinājumi

Šie kultūras vērtības ir ļoti mainīgas un tās nozīmības tabulu starp vienu vai otru vērtību uzspiedīs pilsonis, kuru ietekmē viņu kultūra, kur tā izveidojas katrai valstij un katrai tautai, kas ir svarīgāk, samazinot vai palielinot jebkuru kultūras vērtību, ko viņi uzskata vairāk vai mazāk svarīgs.

Mēs nevaram sajaukt, runājot par reliģiskām vai morālām vērtībām, šīs vērtības iekļaujas kultūras vērtībās un ir pārstāvētas tajās, jo tās ir to daļa un nav nošķirtas.

Sludinājumi

Kultūras vērtības

Šajā rakstā jūs atradīsit:

Kultūras vērtību piemērs

Šie ir daži kultūras vērtību piemēri:

Sludinājumi

Ir nacionālā identitāte

Mēs runājam par spēcīgu piederības sajūtu un lepnumu, pārstāvot tautu un ka tā aizsargā pilsoni saskaņā ar tās likumiem, nodrošinot viņiem pienākumus un tiesības, par kurām rūpējas un kuras tiek atbalstītas. Daudzos gadījumos mēs varam saistīt nacionālo identitāti ar redzēšanas veida attēlojumu pasaule ir vienāda ar citu cilvēku grupu, reliģiskiem ideāliem un pat piederību rasei specifisks.

Viņu tradīcijas

Tas tiek aicināts uz paražu sēriju, kas mantota no iepriekšējām paaudzēm, kur svinības vai īpašas kultūras aktivitātes, piemēram, dziesmas, dejas, rituāli, ceremonijas, kuras viņiem patīk darīt, lai godinātu vai pievienotos notikumu svinēšanai, kas viņu vēsturē atzīmēti pēc datumiem specifisks.

Sludinājumi

Izplatīta izglītība

Viena no viscienījamākajām kultūras vērtībām ir izglītība, kurā viņi vēlas apmācīt savus indivīdus kā pilnīgas būtnes intelektuālā, morālā un kultūras līmenī ar holistisku priekšstatu par lietas un turiet savas vērtības un principus pāri visam un tādējādi palieciet uz labā ceļa, lai izmantotu milzīgās spējas un talantus, ko katrs sniedz pilsonis.

Reliģija

Tas ir veids, kā katrs indivīds ir iesaistīts patstāvīgi vai ģimenes lokā, atver savu prātu un sirdi cildeniem uzskatiem, kas pārsniedz cilvēka robežas, iekļūstot viņu dvēselē garīgajā pasaulē, radot sajūtu par nemateriālo vērtību, kas ir ļoti vērtīga katram indivīdam, kurš dod milzīgu uzticības balsojumu, ko sauc par ticību būtnei, kas ir pārāka par to, kas ir cienījams.

Sludinājumi

Empātija

Tā ir cēla spēja saprast citus tik labi, ka viņi var ciest un asimilēties vislīdzīgākajā veidā nožēlojami notikumi, kas var notikt, spēj saprast situāciju un izrādīt cieņu un līdzjūtību šo. Kultūras vērtība, kas parāda, cik spēcīga var būt cilvēka sirds.

Afektivitāte

Katram pilsonim ir pīlārs, lai viņš spētu saistīties un veidot spēcīgas saites mīlestība vai draudzība, kas ļauj sabiedrībai ar uzticības un novērtējuma palīdzību augt un dzīvot miers.

Miers

Tas ir pilnīga miera un līdzsvara stāvoklis, ko jebkurš cilvēks vēlas sasniegt sev un savai videi, kaut arī šis harmonijas un klusumu tik atzinīgi vērtē cilvēku civilizācija, ir pierādījušies kari, politiskā un ekonomiskā vēsturiskā pieredze pretrunīgi.

Taisnīgums

Tā ir pamats jebkurai sabiedrībai, kas tiek uzskatīta par civilizētu, kur tiek izveidota un pieņemta virkne noteikumu, kur ar koplīgumiem, ģenerē vadlīnijas par to, kā lietas jāmāca, lai būtu taisnīgāk, kas ir pareizi un kas ne, tādējādi izvairoties no varas vai kontroles ļaunprātīgas izmantošanas.

Brīvība

Viena no viscīnītākajām un nenoliedzamākajām vērtībām, kurā ikvienam cilvēkam tiek garantēta pilnīga brīva griba un rīcība, ļaujot viņam darboties tajā, Tas der kā likumīgi, ko jūs vēlaties, neuzliekot ierobežojumus, lai izmantotu tiesības, kuras saskaņā ar dzīves likumiem ir jāievēro, tas netraucē personas brīvo gribu un tiesības uz dzīvību. kaimiņš.

Vienlīdzība

Tā ir viena no viscīnītākajām vērtībām vēsturē un mūsdienās, kur grupas strādā kopīgi, lai cīnītos un garantētu to pašu tiesības, vienāda dzīves kvalitāte, vienādas nodarbinātības, sociālās un kultūras iespējas pilsoņiem, kuri atbalsta lietu, kur kļūdaini rasisma, dzimuma, nacionālās izcelsmes, reliģisko vai kultūras ideāli neļauj šādām personām piedalīties godīgā cīņā Sabiedrība.

instagram viewer