Manisch-depressieve psychose: wat is het, symptomen, oorzaken en behandeling

 • Jul 26, 2021
click fraud protection
Manisch-depressieve psychose: wat het is, symptomen, oorzaken en behandeling

Manisch-depressieve psychose is een stoornis die, hoewel deze nog steeds voorkomt in de belangrijkste diagnostische classificaties, de waarheid is dat het onder een andere naam wordt beschreven: Bipolaire stoornis. In ieder geval en zoals de naam al doet vermoeden, verwijst manisch-depressieve psychose naar een stoornis waarbij manische, hypomanische en depressieve episodes elkaar afwisselen.

Manisch-depressieve psychose of bipolaire stoornis is een stoornis die veel aandacht heeft gekregen in de wetenschappelijke literatuur, en hoewel er een moeten blijven onderzoeken, de waarheid is dat we talloze onderzoeken hebben die ons in staat hebben gesteld dit beeld te conceptualiseren en te begrijpen psychopathologisch. In het volgende Psychology-Online artikel leggen we de Manisch-depressieve psychose: wat is het, symptomen, oorzaken en behandeling.

Dit vind je misschien ook leuk: Manisch-depressieve stoornis (bipolair)

Inhoudsopgave

 1. Wat is manisch-depressieve psychose?
 2. Symptomen van manisch-depressieve psychose
 3. Oorzaken van manisch-depressieve psychose
 4. Behandeling van manisch-depressieve psychose

Wat is manisch-depressieve psychose.

Manisch-depressieve psychose of bipolaire stoornis is opgenomen in de diagnostische classificaties DSM-5 (American Psychiatric Association) en ICD-11 (World Health Organization).

Het gaat over een stoornis waarbij depressieve episodes, manische episodes en hypomanische episodes optreden die min of meer snel in de tijd kunnen wisselen (bij snelle fietsers kunnen er zelfs vier verschillende afleveringen per jaar zijn). Afhankelijk van het uiterlijk van een of andere afleveringen kunnen we onderscheiden:

 • Type I bipolaire stoornis: dit wordt gekenmerkt door het uiterlijk van a manische episode en, daarvoor of daarna, aanwezig kan zijn ernstige depressieve episodes en/of hypomania.
 • Type II bipolaire stoornis: er is een geschiedenis van een of meer ernstige depressieve episodes en aanwezigheid of geschiedenis van a hypomane episode.
 • Cyclothymische stoornis: verschijnen depressieve en/of manische symptomen maar ze voldoen niet aan de criteria die vereist zijn voor de diagnose van de episodes.

In de diagnostische classificaties verschijnen naast deze andere categorieën zoals bipolaire stoornis door inname van stoffen en/of medicijnen.

Ten slotte stellen we dat er enig bewijs lijkt te zijn voor het bestaan ​​van een derde type bipolaire stoornis, type III bipolaire stoornis. Bij dit type hebben patiënten een familiegeschiedenis van bipolaire stoornis en episodes van depressie en hypomanie zouden optreden in de context van medicamenteuze behandeling met antidepressiva (González Parra, D. et al, 2007).

In dit artikel vindt u meer informatie over de Betekenis van bipolair in de psychologie.

Symptomen van manisch-depressieve psychose.

De symptomen van manisch-depressieve psychose zijn afhankelijk van de episode waarin de patiënt zich bevindt, en elke episode vertoont verschillende symptomen. Vervolgens worden de belangrijkste kenmerken van elk van de afleveringen gepresenteerd en de bijbehorende symptomen aangegeven volgens de diagnostische classificatie van de DSM-5.

Ernstige depressieve episode

Binnen de depressieve episode, die minstens twee weken duurt, kunnen we de volgende symptomen vinden:

 • Een depressieve stemming ervaren.
 • Gebrek aan plezier en/of interesse in alle of bijna alle activiteiten.
 • Toename of afname van het lichaamsgewicht en/of verlies van eetlust.
 • Slapeloosheid of hypersomnie.
 • Psychomotorische agitatie of retardatie.
 • Vermoeidheid of verlies van energie.
 • Gevoel van overmatige schuld en/of waardeloosheid.
 • Verminderd concentratievermogen en/of het nemen van beslissingen.
 • Terugkerende suïcidale gedachten en/of gedachten aan de dood.

Hypomane episode

Tijdens de hypomane episode vinden we een abnormaal hoge, expansieve of prikkelbare stemming. Onder de symptomen die nodig zijn voor diagnose in de DSM-5-classificatie vinden we:

 • Verhoogd gevoel van eigenwaarde of gevoel van grootsheid.
 • Vermindering van de behoefte aan slaap.
 • Hij is spraakzamer dan normaal.
 • Presenteert een vlucht van ideeën of, waar van toepassing, subjectieve ervaring dat uw gedachten op hol slaan.
 • Gemakkelijk afgeleid.
 • Psychomotorische agitatie of verhoogde activiteit gericht op een doel.
 • Overmatig deelnemen aan activiteiten die negatieve gevolgen kunnen hebben (zoals dwangmatig winkelen, riskant seksueel gedrag, enz.)

Manische episode

De symptomen die we in de manische episode kunnen vinden, zijn dezelfde als die in de hypomane episode, hoewel in In dit geval is de ernst van deze symptomen zodanig dat ze verslechtering veroorzaken op verschillende gebieden van het leven van de patiënt, zoals sociale of arbeid. Aan de andere kant, als psychotische kenmerken aanwezig waren, zou de episode per definitie manisch en niet hypomanisch zijn. In het volgende artikel vindt u meer informatie over wat een Manische episode.

In het volgende artikel hebben we het specifiek over: Hoe een bipolaire persoon in liefde handelt.

Oorzaken van manisch-depressieve psychose.

In navolging van Sevillá, J., Pastor, C. en Ruiz, L. (2014)[1], lijkt er geen goed gedefinieerde en vastgestelde oorzaak te zijn voor het ontstaan ​​van manisch-depressieve psychose. Gezien de complexiteit van de aandoening, moeten we rekening houden met tal van variabelen die het uiterlijk en de ontwikkeling ervan kunnen beïnvloeden.

Onder hen kunnen we aandacht besteden aan biologische variabelen, in het bijzonder om neurotransmitter functie, tot het functioneren van het endocriene systeem of tot problemen bij de regulatie van circadiane ritmen. Hier kun je zien Neurotransmitters betrokken bij depressie.

Met betrekking tot psychologische theorieën, met name cognitief-gedragstheorieën, vullen ze de vorige aan en benadrukken ze de rol van kwetsbaarheidsfactoren bij de ontwikkeling van een bipolaire stoornis of manisch-depressieve psychose.

Daarom moeten we vanuit een oogpunt kijken naar het ontstaan ​​en de ontwikkeling van manisch-depressieve psychose. biopsychosociale visie, waarin we alle variabelen integreren die in de casus tussenbeide kunnen komen.

Manisch-depressieve psychose: wat is het, symptomen, oorzaken en behandeling - Oorzaken van manisch-depressieve psychose

Behandeling van manisch-depressieve psychose.

Behandeling van manisch-depressieve psychose is: fundamenteel farmacologisch, zijnde de meest gebruikte medicijnen:

 • Stemmingsstabilisatoren zoals lithium of de valproïnezuur.
 • Drugs antipsychotica vooral voor de beheersing van manische en hypomanische episodes.
 • Drugs antidepressiva voor de beheersing van depressieve episodes. Hier leggen we het uit Soorten antidepressiva en waar ze voor zijn.

Wat betreft psychologische therapie zijn psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie geïndiceerd, altijd in combinatie en complementair aan farmacologische therapie. Deze psychologische interventie is meer gericht op het werken aan therapietrouw, detectie van tekenen van terugval en werk van mogelijke complicaties die optreden in de loop van de ziekte.

Hier vindt u informatie over Hoe een bipolaire persoon te behandelen?.

Dit artikel is louter informatief, in Psychology-Online hebben we niet de macht om een ​​diagnose te stellen of een behandeling aan te bevelen. Wij nodigen u uit om naar een psycholoog te gaan om uw specifieke geval te behandelen.

Als u meer artikelen wilt lezen die vergelijkbaar zijn met Manisch-depressieve psychose: wat het is, symptomen, oorzaken en behandeling, raden we u aan om onze categorie in te voeren van: Klinische psychologie.

Referenties

 1. Sevillá, J., Pastor, C. en Ruiz, L. (2014). Bipolaire stoornis en aanverwante stoornissen. In Caballo, V.E., Salazar, I.C. En Carrobles, J.A. (2014) Handleiding voor psychopathologie en psychische stoornissen. Madrid. Piramide.

Bibliografie

 • Amerikaanse Psychiatrische Vereniging (2014). DSM-5. Referentiegids voor de diagnostische criteria van het DSM-5-brevier. Madrid: Redactie Médica Panamericana.
 • González Parra, D., González de María, V., Leal Sánchez, C., Sánchez Iglesias, S. (2007) Bipolaire ziekte. Geneeskunde, 9 (85) 5461-5468
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (2018) Internationale classificatie van ziekten, 11e herziening. Hersteld van https://icd.who.int/es

Manisch-depressieve psychose: wat het is, symptomen, oorzaken en behandeling

instagram viewer