16 Caracteristici de comunicare

  • Jul 26, 2021
click fraud protection

Comunicarea este procesul în care informația și înțelegerea sunt transmise între oameni. Acest proces este fundamental și de aceea caracteristicile comunicării pentru a-i înțelege funcțiile, întrucât este acțiunea de a împărtăși idei și de a se face înțeles de alții.

În cadrul sistemului de afaceri, obiectivele, observațiile, ideile, comenzile, sugestiile și instrucțiunile trebuie schimbate între direcţie și subordonații care lucrează la diferitele niveluri sau departamente ale companiei pentru a realiza planificarea și a le efectua în conformitate cu reglementările organizației.

Reclame

16 Caracteristici de comunicare

În acest articol veți găsi:

Principalele caracteristici ale comunicării

Principalul caracteristicile unei comunicări eficiente pot fi detaliate după cum urmează:

Reclame

1. Implică una sau mai multe persoane

Cel puțin două persoane sunt implicate într-o comunicare, care este expeditorul care este comunicatorul care trimite mesajul și receptorul care este cel care primește mesajul.

2. Înțelegere reciprocă

Înțelegerea reciprocă se întâmplă atunci când receptorul primește informațiile cu aceeași atitudine cu care este transmisă. Într-un proces de comunicare, este mult mai important să înțelegem informațiile decât să le realizăm.

Reclame

3. Mesajul este esențial

Mesajul este un factor esențial, dacă nu există un mesaj, nu poate exista comunicare, prin urmare, trebuie transmis cât mai clar posibil.

4. Continuitate

Comunicarea este un proces care nu are sfârșit, în cazul în care managerul își atribuie întotdeauna munca angajații dvs. continuu și caută să fie conștienți de progresul muncii și dacă instrucțiunile dvs. sunt urmate.

Reclame

5. Este un proces bidirecțional

Comunicarea necesită informații și înțelegere. Acest lucru nu poate fi complet decât dacă receptorul a înțeles corect mesajul și expeditorul este conștient de răspunsul sau comportamentul său. Rezultatul final al acestui proces nu necesită acorduri.

6. Comunicare directă și indirectă

În comunicare, nu este necesar ca expeditorul informației și receptorul să fie unul în fața celuilalt, deoarece poate fi direct atunci când conversația se desfășoară față în față și indirectă dacă conversația se desfășoară prin diferite mijloace comunicativ.

Reclame

7. Fluența dintr-o parte în alta și în sus și în jos

Comunicarea curge de sus de la un superior în jos la un subordonat sau invers. Același lucru se poate întâmpla cot la cot când două sau mai multe persoane care lucrează la același nivel de autoritate comunică.

8. Scopul său principal este de a motiva răspunsurile

Scopul principal al acestui proces comunicativ este de a motiva răspunsul sau de a influența comportamentul oamenilor. Acest lucru indică faptul că, deși motivația vine din interior, comunicatorul îi poate motiva pe ceilalți printr-o formulare adecvată a mesajului și o sincronizare corectă în comunicare astfel încât să existe înţelegere.

9. Domeniul comunicativ

Este bine cunoscut faptul că comunicarea este esențială în toate relațiile umane, deci nu ar trebui să lipsească în companii și la toate nivelurile de management.

10. Schimb de idei

În comunicare trebuie să existe un schimb de idei precum informații, emoții, cunoștințe și sentimente între doi sau mai mulți oameni, astfel încât procesul să poată fi complet.

11. Este o știință interdisciplinară

Pentru a exista o comunicare corectă, diverse științe precum psihologia care studiază atitudinea, antropologia care studiază limbajul corpului și sociologia care studiază comportamentul ființei uman.

12. Poate fi scris, oral sau gestual

Comunicarea este în general înțeleasă ca cuvinte scrise sau rostite, cu toate acestea, cuprinde dincolo de transmiterea de la o persoană la alta, deoarece poate exista o comunicare prin gesturi precum un clipit, mișcarea buzelor sau mâini.

13. Este un proces dinamic

Un proces comunicativ este influențat de gândirea și starea de spirit atât a emițătorului, cât și a receptorului. Modul în care este acceptat un mesaj va depinde de care dintre organele senzoriale ale receptorului este activ în momentul în care este primit.

14. Concreţiune

Un mesaj concret este tangibil și specific, este susținut de fapte astfel încât să aibă o credibilitate mai mare, încurajează și el încredere, critică constructivă și reduce riscul de neînțelegeri, ceea ce este favorabil pentru obținerea unei imagini de ansamblu mai generale lat.

15. Concizie

Concizia are o influență mai mare asupra conținutului mesajului decât asupra lungimii acestuia. Această caracteristică ajută receptorul să se concentreze mai mult pe lucrurile importante, facilitează o mai bună înțelegere și accelerează procesul de informare.

16. Precizie

Sintaxa și gramatica adecvate permit o mai mare credibilitate și eficiență a mesajului. Orice greșeală ar putea influența negativ claritatea mesajului, poate genera îndoieli și poate provoca un impact care scade percepția generală a mesajului.

Fii clar despre caracteristicile unei bune comunicări, conduc la cunoașterea și abilitatea eficientă de a transmite și primi un mesaj, în viața oamenilor sau în cadrul companiei, astfel încât să existe o comunicare eficientă, în orice situație. Dacă doriți să obțineți informații legate de acest subiect, le puteți găsi cu ușurință pe site-ul nostru.

Surse și referințe

Leigh A. (2019, februarie) Caracteristicile comunicării eficiente.

Samiksha S. (2020, noiembrie) 6 Caracteristici principale ale comunicațiilor.

instagram viewer