20 Pomanjkljivosti osebe: seznam in primeri

 • Nov 27, 2023
click fraud protection
Pomanjkljivosti osebe: seznam in primeri

V nenehnem iskanju razumevanja naše osebnosti so eden od vidikov, ki pritegnejo našo pozornost, pomanjkljivosti, ki jih vsi nosimo v sebi. Nepopolnost je prirojena lastnost človeškega stanja. Pravzaprav se z identifikacijo in razumevanjem teh napak lahko premaknemo k večjemu samospoznavanju in osebni rasti.

V tem članku Psychology-Online predstavljamo pomanjkljivosti osebe: seznam in primeri bolje razumeti te človeške lastnosti. Cilj je, da naši bralci dobijo globlji vpogled vase in v tiste, ki jim je mar. jih obdajajo in skozi to znanje najdejo navdih za rast in izboljšave osebje.

Morda vam bo všeč tudi: Lastnosti osebe: kakšne so, kakšne so in primeri

Kazalo

 1. Sebičnost
 2. Nestrpnost
 3. Pesimizem
 4. Perfekcionizem
 5. Odlašanje
 6. Nevarnost
 7. Zavist
 8. Trdoglavost
 9. razdražljivost
 10. Neorganiziranost
 11. Nezvestoba
 12. Aroganca
 13. Neodločnost
 14. Pasivnost
 15. Malomarnost
 16. Neprilagodljivost
 17. Socialna inhibicija
 18. Nečimrnost
 19. Zamujanje

Sebičnost.

Egoizem je osebnostna lastnost, pri kateri a oseba se osredotoča predvsem nase in glede na lastne potrebe in želje, ne da bi pripisovali večji pomen občutkom ali potrebam drugih. To vedenje ima lahko različne oblike, od pomanjkanja upoštevanja čustev drugih do sprejemanja odločitev, ki jih vodi izključno osebna korist.

Na primer, nekdo sebičen lahko sprejema odločitve, ne da bi pomislil, kako bodo vplivale na svoje ljubljene. Ta pretirana osredotočenost nase pogosto lahko povzroči napetost v odnosih in težave pri timskem delu.

Nestrpnost.

Nestrpnost se nanaša na pomanjkanje potrpljenja, ki je sposobnost pričakovati ali prenašati težke situacije, ne da bi izgubili mir. Ta pomanjkljivost ljudi se kaže v nezmožnost toleriranja zamud. Vodi do potrebe, da je treba stvari opraviti takoj, ali do občutka, da čas teče prepočasi.

Na primer, nekdo, ki je nepotrpežljiv, se med čakanjem v prometnem zastoju ali čakalni vrsti počuti tesnobno in vznemirjeno in poskuša najti načine, kako pospešiti proces. Ta stalna nepotrpežljivost lahko vpliva na odločanje in odnose z drugimi. V tem članku razlagamo Kako imeti več potrpljenja.

Pesimizem.

Med najpogostejšimi napakami človeka je pesimizem. Ta osebnostna lastnost, ki se kaže v a nagnjenost k osredotočanju na negativne vidike situacij in predvideti najhujše. Ljudje s pesimističnimi težnjami ponavadi vidijo "kozarec kot napol prazen" in ne napol poln, in domnevajo, da se stvari ne bodo iztekle po njihovih pričakovanjih.

To lahko pripelje do negativne miselnosti, v kateri se težave pričakujejo, ali za zaščito »če mislim, da bo šlo narobe, potem pa se izkaže prav, bolje kot obratno«. Na primer, nekdo, ki je pesimističen, je nenehno zaskrbljen glede prihodnosti in pričakujte, da bodo šle stvari narobe, ki pogosto povzroča stres in tesnobo.

Pomanjkljivosti osebe: seznam in primeri - Pesimizem

Perfekcionizem.

Perfekcionizem je osebnostna lastnost, ki vključuje obsesivno stremljenje k popolnosti in nezmožnost sprejemanja rezultatov, ki ne dosegajo izjemno visokih standardov, ki so bili postavljeni.

Perfekcionistični ljudje si ponavadi obsesivno prizadevajo za raven odličnosti v vsem, kar počnejo, in so pogosto zelo kritični do sebe. To lahko povzročajo nenehno nezadovoljstvo, kot tudi ustvarjanje stresa in tesnobe. Tako se šteje za eno od pomanjkljivosti osebe, saj lahko negativno vpliva na duševno zdravje. Če želite premagati to lastnost, priporočamo ta članek o Kako prenehati biti perfekcionist.

Odlašanje.

Med pomanjkljivostmi osebe je odlašanje, oz nagnjenost k odlaganju nalog ali odgovornosti nenehno. Ljudje, ki odlašajo, ponavadi pustijo za pozneje, kar bi lahko storili v sedanjem trenutku.

Na primer, nekdo, ki odlaša, lahko odloži učenje za pomemben izpit na prejšnji večer, kar povzroči občutek pritiska in živčnosti. Odlašanje je lahko škodljivo, saj lahko zmanjša produktivnost.

Nevarnost.

Negotovost je nezaupanje vase, kar povzroča stalni dvomi o lastnih sposobnostih. Lahko se kaže v različnih vidikih življenja, kot so osebni odnosi, delo ali vsakodnevne odločitve.

Negotovi posamezniki ponavadi dvomijo o svojih dejanjih in se pogosto počutijo nelagodno, ko morajo prevzeti pobudo. Zmogljivosti osebe so zmanjšane in negotovost lahko omeji osebno rast in sposobnost samozavestnega sprejemanja izzivov. Delo na samospoštovanju in samosprejemanju je pomemben korak k premagati negotovost.

Pomanjkljivosti osebe: seznam in primeri - Negotovost

Zavist.

Zavist je kompleksno čustvo, ki ga doživimo, ko se zaznava, da ima druga oseba nekaj, kar si sama želi, pa naj gre za uspeh, dosežke, osebne lastnosti, materialne dobrine ali kateri koli drug vidik življenja. Zavist se lahko pojavi ob primerjanju z drugimi in občutku pomanjkanja ali nezadovoljstva s tem, kar nekdo ima.

To čustvo je lahko škodljivo tako za osebo, ki čuti zavist, kot za okolje okoli nje. Premagovanje zavisti vključuje učenje ceniti in vrednotiti to, kar imate, ter biti srečni za dosežke drugih..

Trdoglavost.

Trma se nanaša na trdovratnost ali pretirana trdnost pri ohranjanju stališča, mnenja ali potek dejanja, tudi če obstajajo dokazi ali argumenti proti temu. Trmasti ljudje se pogosto upirajo premislitvi ali popuščanju v sporu, ne glede na logiko ali razpoložljive informacije.

Med pomanjkljivostmi osebe je trma, ker lahko povzroči konflikte in težave v odnosih, saj ovira komunikacijo.

razdražljivost.

Razdražljivost se nanaša na čustveno stanje, za katerega so značilni a pretirana dovzetnost za provokacije, frustracije ali sitnost. Razdražljivi ljudje se lahko pretirano ali agresivno odzovejo na dražljaje, ki v normalnih okoliščinah ne bi sprožili tako močnega odziva.

Ta napaka lahko negativno vpliva na osebne odnose in kakovost življenja, kar lahko imajo ljudje, ki jo imajo težave z nadzorom svojih čustev in obvladati tesnobo in stres. Naučiti se obvladovati razdražljivost je pomembno za čustveno dobro počutje in zdrave odnose.

Pomanjkljivosti osebe: seznam in primeri - Razdražljivost

Neorganiziranost.

Med negativnimi lastnostmi človeka se neorganiziranost nanaša na isposobnost vzdrževati stvari v redu in slediti strukturi. Ta pomanjkljivost ima lahko več vzrokov, od osebnih dejavnikov, kot so pomanjkanje organizacijskih sposobnosti oz odlašanja, zunanjih dejavnikov, kot je neurejeno delovno okolje ali pretirana obremenitev odgovornosti.

Naučiti se biti bolj organiziran vključuje razvoj veščin načrtovanja in upravljanja s časom za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje stresa.

Nezvestoba.

Nezvestoba je opredeljena kot pomanjkanje zavezanosti odnosom, dogovorom ali zavezam predhodno ugotovljeno. Na primer, nekdo, ki ne more ohraniti zvestega odnosa in izda zaupanje drugih, se lahko šteje za nelojalnega.

Ljudje s to napako lahko prelomiti obljube, zavajajo ali delujejo proti interesom tistih, s katerimi so sklenili dogovore. Nezvestoba spodkopava zaupanje v osebnih in poklicnih odnosih in ima lahko negativne posledice. Gradnja odnosov, ki temeljijo na zaupanju in predanosti, je ključna za preprečevanje nelojalnosti.

Aroganca.

Aroganca je opredeljena kot razkazovanje a presežek ponosa in večvrednosti nad drugimis. Na primer, nekdo, ki se nenehno hvali s svojimi dosežki in ponižuje druge, se lahko šteje za arogantnega.

Med pomanjkljivostmi osebe so tisti, ki so arogantni, nagnjeni k pretiravanju svoje vrednosti in razvrednotenju ljudi okoli sebe. Aroganca se pogosto kaže skozi prizanesljivi komentarji in superioren odnos, kar lahko oteži gradnjo zdravih odnosov in sodelovanje z drugimi. Spodbujanje ponižnosti in spoštovanja do drugih sta pomembni lastnosti v boju proti arogantnosti.

Pomanjkljivosti osebe: seznam in primeri - Aroganca

Neodločnost.

Neodločnost se nanaša na težave, ki jih imajo nekateri ljudje pri sprejemanju odločitev, tudi tistih najpreprostejših. Na primer, nekdo, ki se ure in ure odloča, kaj bo jedel v restavraciji, je primer neodločne osebe. Neodločnost je lahko ohromljiva in je pogosto povezana s strahom pred napakami ali napačno odločitvijo. To lahko vpliva tako na vsakodnevne odločitve kot na tiste najpomembnejše v življenju. Premagovanje neodločnosti vključuje delo na samozavesti in sposobnosti učinkovitejšega sprejemanja odločitev.

Pasivnost.

Pasivnost se nanaša na pomanjkanje pobude in težnjo po pasivnem sprejemanju okoliščin, namesto da bi aktivno ukrepali ali sprejemali odločitve. Na primer, nekdo, ki pri delu nikoli ne prevzame pobude in preprosto sledi ukazom drugih, kaže pasivnost. Ta odnos lahko omejuje osebno in poklicno rast, saj pasivni ljudje ne iščejo priložnosti ali izražajo svojih potreb. Premagovanje pasivnosti vključuje učenje sprejemanja odločitev, proaktivnosti in aktivne vloge v lastnem življenju, namesto da se preprosto pustite odnesti okoliščinam.

Pomanjkljivosti osebe: seznam in primeri - Pasivnost

Malomarnost.

Za malomarnost je značilno pomanjkanje pozornosti ali skrbi pri odgovornostih in odnosih. Na primer, nekdo, ki mu ni mar za posledice njegovih dejanj in zanemarja svoje dolžnosti, dokazuje malomarnost. Ta odnos ima lahko negativne posledice v različnih vidikih življenja, saj pomeni, da ne posvečamo ustrezne pozornosti temu, kar je treba narediti. Malomarnost lahko vpliva na osebne in delovne odnose ter na sposobnost izpolnjevanja odgovornosti. Pomembno je, da se tega vedenja zavedamo in si prizadevamo biti bolj pozorni in angažirani na vseh področjih življenja.

Neprilagodljivost.

Neprilagodljivost se nanaša na odpor do sprememb ali prilagajanje novim situacijam. Na primer, nekdo, ki želi vedno delati stvari na enak način in se noče spremeniti, kaže neprilagodljivost. To je lahko problematično, saj ovira sposobnost prilagajanja spreminjajočim se okoliščinam in učenja iz novih izkušenj. Neprilagodljivost lahko povzroči napetost v odnosih in omeji osebno rast. Pomembno je biti pripravljen upoštevati različne pristope in biti bolj prilagodljiv za učinkovitejše reševanje življenjskih izzivov.

Socialna inhibicija.

Socialna inhibicija se nanaša na nezmožnost interakcije ali učinkovite komunikacije v družbenih situacijah. Na primer, oseba, ki se na sestankih počuti neprijetno in se ne more pogovarjati s tujci, kaže socialno inhibicijo. Ta lastnost lahko oteži vzpostavljanje odnosov in sodelovanje v družbenih dejavnostih. Socialna anksioznost je pogosto povezana s socialno inhibicijo in lahko privede do popolnega izogibanja socialnim situacijam. Premagovanje socialne inhibicije vključuje delo na samozavesti in razvijanje komunikacijskih veščin, da se v socialnem okolju počutimo bolj udobno in varno.

Pomanjkljivosti osebe: seznam in primeri - Socialna inhibicija

Nečimrnost.

Nečimrnost je pretirana skrb za videz in samopodobo. Nečimrna oseba je pretirano zaskrbljena, kako izgleda, in se nenehno gleda v ogledalo. Obsedena je s svojim videzom in išče potrditev in občudovanje drugih. Nečimrnost lahko vodi v površnost in osredotočanje na zunanjo podobo namesto na notranje kvalitete. Nečimrni ljudje pogosto dajejo prednost lastni lepoti in videzu pred drugimi pomembnimi vidiki življenja. Premagovanje nečimrnosti vključuje osredotočanje na razvoj notranjih lastnosti in samosprejemanje onkraj fizičnega videza.

Netočnost.

Zamujanje je, ko nekdo ne pride pravočasno zaradi obveznosti ali sestankov, kot je zamuda na delovni sestanek, kar lahko povzroči nevšečnosti in zamude za druge. Na primer, če nekdo zamuja na sestanek ekipe, lahko drugi čakajo in negativno vplivajo na produktivnost.

Zamujanje je pogosto povezano s pomanjkanjem spoštovanja časa drugih in lahko povzroči napetost v osebnih in poklicnih odnosih.

Ta članek je zgolj informativen, pri Psychology-Online nimamo moči postavljati diagnoze ali priporočati zdravljenja. Vabimo vas, da obiščete psihologa, ki bo obravnaval vaš konkreten primer.

Če želite prebrati več podobnih člankov Pomanjkljivosti osebe: seznam in primeri, priporočamo, da vstopite v našo kategorijo Osebnost.

Bibliografija

 • Etecé. (2017). 80 primerov kakovosti in pomanjkljivosti. https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-cualidades-y-defectos/
 • Madero, B. Q. (2003). Zrela osebnost: temperament in značaj. Cruz O. Publications, S.A.
instagram viewer