อารมณ์

ทั้งหมดเกี่ยวกับอารมณ์และวิธีจัดการกับมัน

ทั้งหมดเกี่ยวกับอารมณ์และวิธีจัดการกับมัน

ใหม่อารมณ์ 30 ประเภทและความหมายใหม่ อารมณ์ของมนุษย์เป็นปฏิกิริยาทางจิตสรีรวิทยาที่สมองของเราสร้าง...

วิธีหยุดความขมขื่น

วิธีหยุดความขมขื่น

คุณสังเกตไหมว่ามีบางครั้งที่คุณหงุดหงิดมากที่สุด? หลายสิ่งหลายอย่างรบกวนจิตใจคุณ คุณไม่มีแรงจูงใจ...

อารมณ์รอง: มันคืออะไร ลักษณะและตัวอย่าง and

อารมณ์รอง: มันคืออะไร ลักษณะและตัวอย่าง and

อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์และมีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มคือ อา...

การติดต่อทางอารมณ์คืออะไร

การติดต่อทางอารมณ์คืออะไร

คำว่า การติดต่อทางอารมณ์ อยู่ในหมวดหมู่ของคำศัพท์นั้น แม้ว่าจะอธิบายปรากฏการณ์ทั่วไป ไม่เป็นที่รู...

อารมณ์หลัก 7 ประการ: มันคืออะไร ประเภท และหน้าที่

อารมณ์หลัก 7 ประการ: มันคืออะไร ประเภท และหน้าที่

มนุษย์สามารถสัมผัสได้หลากหลายอารมณ์ ภายในเหล่านี้มีบางส่วนที่ถือว่าเป็นหลักซึ่งขึ้นอยู่กับผู้เขีย...

อารมณ์แปรปรวนคืออะไร: รายการและตัวอย่าง

อารมณ์แปรปรวนคืออะไร: รายการและตัวอย่าง

กุญแจสู่ความสุขของมนุษย์อยู่ที่จิตใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีจิตใจที่สมดุล ในทำนองเดียวกัน ในใจ...

การตระหนักรู้ทางอารมณ์: มันคืออะไร ลักษณะ ตัวอย่าง และ 5 กิจกรรมในการทำงานกับมัน

การตระหนักรู้ทางอารมณ์: มันคืออะไร ลักษณะ ตัวอย่าง และ 5 กิจกรรมในการทำงานกับมัน

อารมณ์ได้อนุญาตให้มนุษย์ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและรับรองการอยู่รอดของสายพันธุ์ของเราตลอดวิวัฒนา...

อะไรคือความแตกต่างระหว่างอารมณ์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา?

อะไรคือความแตกต่างระหว่างอารมณ์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา?

ผู้คนมีความสามารถในการแสดงอารมณ์ที่หลากหลายซึ่งปรับให้เข้ากับสถานการณ์ทุกประเภท สิ่งเหล่านี้ช่วยใ...

ความหมายของสีดำในทางจิตวิทยา

ความหมายของสีดำในทางจิตวิทยา

สีเป็นเครื่องมือสื่อสารของจิตใจของเรา เนื่องจากประกอบด้วยความยาวคลื่นที่รับรู้ทางสรีรวิทยาจาก ตาม...

ความหมายของสีเขียวในทางจิตวิทยา

ความหมายของสีเขียวในทางจิตวิทยา

หากเราคิดว่าสีไม่สามารถส่งผลกระทบได้ และด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อการดำรงอยู่ของเรา เรากำลังทำผิดพลาด...