İstatistik

Bağımlı değişken (tanım, sınıflandırma ve önem)

Bağımlı değişken (tanım, sınıflandırma ve önem)

bir bağımlı değişken, farklı değerlerden elde edilen bir performansa ait, belirtilmemiş belirli b...

Histogram nedir ve nasıl yapılır?

Histogram nedir ve nasıl yapılır?

İstatistiksel olarak, histogram düzenli ve anlaşılır bir görüntü oluşturma olasılığı altında, anl...

Çıkarımsal İstatistikler (tanım ve yöntem)

Çıkarımsal İstatistikler (tanım ve yöntem)

NS İstatistik Farklı veriler aracılığıyla toplanan ve karmaşık hale gelebilen bilgilerin açıklana...

Tanımlayıcı İstatistikler (tanım ve kavramlar)

Tanımlayıcı İstatistikler (tanım ve kavramlar)

Dünyası İstatistik ve olasılıklar Piyasadaki yatırımlarla ilgili özellikle finansal makineler bün...

Kümülatif Frekans nedir?

Kümülatif Frekans nedir?

kümülatif frekans Mutlak veya bağıl frekansların değerlerine göre küçükten büyüğe doğru gerçekle...

Gauss çanı (dağılım, formül ve tarihçe)

Gauss çanı (dağılım, formül ve tarihçe)

Gauss çanı çeşitli fizikçiler ve antik çağ bilginleri tarafından kurulan ve aralarında Carl Frie...

İstatistikte Varyans (Kullanım, tanım ve formül)

İstatistikte Varyans (Kullanım, tanım ve formül)

varyans veya varyans rastgele bir değişkenin dağılımının bir ölçüsüdür (rastgele elde edilen değ...

Üstel Düzeltme nedir?

Üstel Düzeltme nedir?

üstel yumuşatma Geçmiş hataların aksine tahminleri uyarlama yeteneğine sahip, kendi kendini düze...

Standart veya Tipik Sapma nedir?

Standart veya Tipik Sapma nedir?

Standart sapma veya standart sapma (σ sembolü ile gösterilir) için istatistiksel bir konsantrasyo...

İstatistiksel Kontrol Tabloları: Ne oldukları ve ne işe yaradıkları

İstatistiksel Kontrol Tabloları: Ne oldukları ve ne işe yaradıkları

kontrol çizelgesi Diyagramlarla temsil edilen teorik veya deneysel bir çalışma şemasında meydana...