Kavramsal Psikoloji

16 bilgi türü ve özellikleri

16 bilgi türü ve özellikleri

"Bilgi", bağlama bağlı olarak farklı anlamlara sahip, ancak bununla ilgisi olan bir terimdir. anl...

PSİKOLOJİDE ÖĞRENME NEDİR?

PSİKOLOJİDE ÖĞRENME NEDİR?

Psikolojide öğrenmenin en yaygın tanımı, deneyim sonucunda davranışta nispeten kalıcı bir değişik...

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Nedir: tarih, kitaplar ve yazarlar

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Nedir: tarih, kitaplar ve yazarlar

Öğrenme, yalnızca davranışı açıklamaya çalışan teoriler açısından değil, psikoloji için de merkez...

PIAGET'e göre İŞLEM ÖNCESİ AŞAMA

PIAGET'e göre İŞLEM ÖNCESİ AŞAMA

Erkek ve kız olduğumuz için, toplumu anlamamıza ve topluma uyum sağlamamıza izin veren kapasitele...

Çapa yanlılığı: nedir, özellikleri, örnekleri ve bundan nasıl kaçınılacağı

Çapa yanlılığı: nedir, özellikleri, örnekleri ve bundan nasıl kaçınılacağı

Size sorarlarsa, Madrid'de bir milyondan fazla insan olduğunu düşünüyor musunuz? Muhtemelen evet ...

TEMSİLCİLİK yanlılığı nedir

TEMSİLCİLİK yanlılığı nedir

Temsiliyet, bireylerin işlem sırasında bilgileri işlerken uyguladıkları bir buluşsal yöntem veya ...

DURUMLU ÖĞRENME: nedir, aşamaları, özellikleri, yazarları ve örnekleri

DURUMLU ÖĞRENME: nedir, aşamaları, özellikleri, yazarları ve örnekleri

Yapılandırmacılık alanındaki bir diğer önemli yaklaşım, öğrenmenin öğrenme olduğunu iddia eden ye...

İLGİLİ ÖĞRENME: ne olduğu, türleri, özellikleri ve örnekleri

İLGİLİ ÖĞRENME: ne olduğu, türleri, özellikleri ve örnekleri

Zihnimiz, bilginin çoğuna ulaşıldığı büyük bir hafıza gibi çalışır. doğrusal prosedürlerden ziyad...

Olumsuzluk yanlılığı nedir

Olumsuzluk yanlılığı nedir

Yargılamayı ve iletişimi engelleyebilen en yaygın önyargılardan biri olumsuzluk önyargısıdır. ins...

Ampirik bilgi: ne olduğu, özellikleri, türleri ve örnekleri

Ampirik bilgi: ne olduğu, özellikleri, türleri ve örnekleri

Bilgi, çeşitli duyusal ve bilişsel mekanizmalar içeren karmaşık bir süreçtir ve bu şekilde çevred...