Farklı Alacaklılar Bu hesap nelerden oluşur?

  • Sep 13, 2021
Teachs.ru

Muhasebede, bir şirket tarafından gerçekleştirilen işlemler, finansmanı düzenlemek için farklı hesap türlerinde sınıflandırılarak kaydedilir; bu, gerçekleştirilen her işlemin daha kolay çözülmesi ve danışılması için yapılır.

Bu hesaplar iki büyük gruba ayrılır: nominal hesaplar ve gerçek hesaplar; ikincisi varlıklara, yükümlülüklere ve sermayeye bölünmüştür. Borçlar içinde bir hesap açılır çeşitli alacaklılar nihai tedarikçilere ödeme yapılmasına yönelik operasyonların düzenlendiği yer.

Reklamlar

alacaklılar

“Muhtelif alacaklılar” terimi neyi ifade eder ve bu tür muhasebe hesabı nasıl kaydedilir? Aşağıda terimin tanımını ve kayıt tutmanın doğru yolunu göreceksiniz.

Reklamlar

Bu yazıda şunları bulacaksınız:

Muhtelif alacaklılar nelerdir?

Bir şirket, nadir bir tedarikçiden girdiler için borç aldığında, işlemler farklı bir alacaklı hesabına yerleşmek. Bunun nedeni, gerçekleştirilen işlemler farklı olacağı için bireysel bir hesap tahsis etmenin pratik olmayacağıdır. seyrek.

Mal alımına yönelik borç işlemleri, tutar çok düşük veya önemsiz olduğunda da bu hesap türünde kaydedilebilir. Teknoloji sayesinde bu hesap türü giderek daha az yaygın olsa da, hala muhasebeyi elle tutmak.

Reklamlar

Bu şekilde, ara sıra bir satıcıya her borç verildiğinde sorumluluk defterine ayrı bir sayfa eklemek zorunda kalmazsınız. Bu, defterin hantallaşmasını önleyecek ve bu tür işlemlerin kaydedilmesini kolaylaştıracaktır.

Çeşitli alacaklılarla yapılan işlemler nasıl kaydedilir?

oturmadan önce çeşitli alacaklıların hesaplarındaki işlemler bunu hatırlamak önemlidir yükümlülüklere aittiryani bir zorunluluktur. Bu nedenle, bu hesabın ilk kaydı krediye girilmelidir ve yapılan her ödeme borçluya kaydedilir.

Reklamlar

Başka bir deyişle, fatura alındığında, borçlu olunan toplam tutar kaydedilir ve hesap kapatılıncaya kadar her ödeme bundan düşülür.

Örneğin, bir şirket alışılmadık bir tedarikçiden 750 tutarında ofis malzemeleri satın alırsa, bu Şirketin borcuna karşılık gelen Muhtelif Alacaklılar hesabına yansıtılan bakiye Tedarikçi.

Reklamlar

Şirket borcun ödenmesi için bir çek düzenlediğinde, hesaba tam olarak ödeme yapılarak bir borç kaydedilir.

Çeşitli alacaklılar hesabı tutmanın önemi

Nadiren krediler söz konusu olmasına veya borçlu olunan tutarların önemsiz olmasına rağmen, onlar hala muhasebe işlemleri. Bu nedenle, şirketin muhasebesinin bir parçası olmalıdırlar.

Bir yandan şirketin yaptığı harcamaları takip etmenizi sağlar, bu da parayla ne yapıldığını bilmenizi sağlar. İkincisi, bu tür bir tedarikçiden yapılan kredili alımlar, ödenmesi gereken gerekli mal veya hizmetlerdir.

Her birinin net bir şekilde kaydını tutmak, bu ödemeleri yapmayı unutmalarını veya geç yapılmasını engelleyecektir; Bu, uzun vadede şirketin güvenilirliğini etkileyen kötü bir kredi geçmişine yol açabilir.

Bu nedenle, çeşitli alacaklıların hesapları olduğu sonucuna varılabilir. önemli bir parçasını oluşturur bir şirketin muhasebesinde.

instagram viewer