Tietävätkö psykopaatit olevansa psykopaatteja?

  • May 31, 2023
click fraud protection
Tietävätkö psykopaatit olevansa psykopaatteja?

Psykopaatit saattavat olla tietoisia siitä, että he ovat erilaisia ​​kuin muut ihmiset tunteistaan ​​ja käyttäytymistään, mutta eivät välttämättä tunnista itseään sellaisiksi "psykopaatit. Psykopaattinen persoonallisuushäiriö on ollut juonittelun ja kiistan kohteena psykologia, ja usein herää kysymys, ovatko psykopaatit tietoisia niistä kunto.

Tässä Psychology-Online-artikkelissa puhumme siitä, onko psykopaatit tietävät olevansa psykopaatteja ja analysoimme, kuinka he ymmärtävät olevansa. Lisäksi tutkimme mielipiteitä ja uskomuksia, joita heillä on itsestään, tarjoten kiehtovan käsityksen tästä persoonallisuushäiriöstä.

Kysymys siitä, tietävätkö psykopaatit olevansa psykopaatteja, herättää mielenkiintoisen keskustelun psykologian alalla. Psykopaattinen persoonallisuushäiriö, jolle on ominaista empatian puute, manipulointi ja epäsosiaalinen käyttäytyminen, on herättänyt tutkijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten uteliaisuutta henkistä.

Yleisesti ottaen on olemassa erilaisia ​​näkökulmia ja todisteita, jotka viittaavat siihen, että psykopaatit saattavat olla tietoisia tilastaan. On kuitenkin tärkeää huomata, että

Psykopaattien itsenäkemys voi vaihdella huomattavasti yksilöittäin. Jotkut psykopaatit saattavat olla tietoisia empatian puutteesta ja toimintahäiriöistä, kun taas toiset voivat kieltää tai minimoida nämä näkökohdat.

Yksi psykopaattien itsekäsitykseen vaikuttavista tekijöistä on heidän rajallinen kykynsä kokea tunteita ja empatiaa. Emotionaalisen yhteyden puute muihin voi tehdä psykopaateista vähemmän tietoisia siitä, kuinka heidän käyttäytymisensä vaikuttaa muihin. Tämä tunnetietoisuuden puute se voi vaikeuttaa psykopaattien täysin tunnustaa tilansa.

Tuntevatko psykopaatit olevansa erilaisia ​​kuin muut?

Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että psykopaatit voivat olla tietoisia empatian puutteestaan ​​ja siitä, että he ovat erilaisia useimmille ihmisille. Tarkkailemalla muiden reaktioita ja vertaamalla niitä sosiaalisiin normeihin he ymmärtävät, että heidän ajattelu- ja toimintatapansa ovat erilaisia. Lisäksi psykologinen arviointi ja muodollinen psykopaattisen persoonallisuushäiriön diagnoosi auttavat heitä ymmärtämään tilaansa selkeämmin.

On tärkeää huomata, että tapaan, jolla psykopaatit tietävät olevansa psykopaatteja, voi vaikuttaa se, miten he näkevät itsensä ja suhtautuvat muihin. Toisaalta joillakin voi olla a vääristynyt kuva henkilöstäsioikeuttaen tai rationalisoivat manipuloivaa ja epäsosiaalista käyttäytymistään. Muut sen sijaan voivat tuntea olevansa erilainen kuin yhteiskunta, mikä vaikuttaa heidän itsenäkemykseensä ja identiteettiinsä.

Tästä artikkelista löydät tietoa aiheesta psykopaattityypit ja niiden ominaisuudet.

Tapa, jolla psykopaatit ymmärtävät olevansa psykopaatteja, voi vaihdella huomattavasti yksilöittäin.

  • Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa: Toisten reaktioiden tarkkaileminen voi olla tärkeä rooli siinä, kuinka psykopaatit ymmärtävät olevansa psykopaatteja. Keskustelemalla muiden ihmisten kanssa ja vertaamalla heidän emotionaalisia reaktioitaan omiin reaktioihinsa he voivat nähdä, kuinka heidän reaktiot eroavat muiden reaktioista. He saattavat huomata, että he eivät koe tunteita samalla tavalla kuin ihmiset, joilla ei ole psykopaattista persoonallisuushäiriötä.
  • Häiriön arviointi ja virallinen diagnoosi: Mielenterveysalan ammattilaisten arvio voi auttaa psykopaatteja ymmärtämään tilansa. Apua hakeville psykopaateille tehdään psykologisia testejä ja kliinisiä haastatteluja, joissa arvioidaan, onko heillä psykopaattisen persoonallisuushäiriön ominaispiirteitä. Tämä artikkeli selittää avaimet tunnistaa psykopaatin.
  • ajatuksen keskittyminen: Psykopaattien itsenäkemykseen voi vaikuttaa heidän oma ajattelutapansa. He voivat oivaltaa tilanteensa vertaamalla omaa tapaansa ymmärtää maailmaa muiden tapoihin. Silti heillä voi joskus olla vääristynyt näkemys itsestään ja he uskovat olevansa muita parempia perustellakseen manipuloivaa ja epäsosiaalista käyttäytymistään, mikä voi tehdä diagnoosin vaikeaksi.

On tärkeää huomata, että kaikki psykopaatit eivät täysin tunnusta häiriötään tai hyväksy termiä "psykopaatti" suhteessa itseensä. Kyvyttömyys kokea empatiaa tai tunteita tyypillisellä tavalla voi rajoittaa ymmärrystäsi siitä, miksi olet erilainen kuin muut ihmiset, ja vaikeuttaa diagnoosin hyväksymistä.

Tietävätkö psykopaatit olevansa psykopaatteja? Miten psykopaatit ymmärtävät olevansa psykopaatteja?

Tapa, jolla psykopaatti ajattelee itseään, voi vaihdella suuresti, koska jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja hänellä voi olla erilaisia ​​​​näkemyksiä ja uskomuksia. Niitä kuitenkin on yleisiä malleja jotka havaitaan siinä, miten psykopaatit näkevät itsensä. Näemme ne alla:

  • Korkea käsitys itsestään: Heillä on korkea käsitys itsestään, joten he tuntevat usein olevansa muita parempia. Heidän empatian ja emotionaalisen yhteyden puute saa heidät vääristämään käsitystä omasta arvostaan ​​ja kyvyistään. He saattavat nähdä itsensä taitavina, viekkaina ja moraalisesti hillittyinä manipuloijina, jotka ovat sosiaalisten normien ja käytäntöjen yläpuolella.
  • Toisten tunteiden huomioimatta jättäminen: Psykopaatit kokevat, että heillä on oikeus tyydyttää omia etujaan riippumatta siitä, miten tämä vaikuttaa muihin. He eivät ota huomioon muiden tunteita ja tarpeita, mikä vahvistaa entisestään heidän paremmuuden tunnetta ja affektiivisen vastuun puutetta.
  • itsekeskeinen lähestymistapa: Psykopaatilla on rajallinen tai vääristynyt käsitys omista tunteistaan ​​ja siitä, miten ne vaikuttavat heidän ajatteluunsa ja käyttäytymiseensa. Heillä on vaikeuksia täysin tunnistaa tai ymmärtää tunteita, ja he ovat huolissaan vain itsestään. Tässä artikkelissa näet kuinka a Emotionaalinen psykopaatti: Ominaisuudet ja psykologiset piirteet.

On kuitenkin huomattava, että kaikilla psykopaateilla ei ole sama käsitys itsestään. Jotkut saattavat olla tietoisia empatian puutteesta ja toimintahäiriöistä, jotka voivat johtaa jonkinasteiseen sisäiseen konfliktiin tai jopa haluun muuttua. Näissä tapauksissa he voivat hakea apua tilansa ratkaisemiseksi.

Tämä artikkeli on vain informatiivinen, sillä Psychology-Onlinella ei ole valtaa tehdä diagnoosia tai suositella hoitoa. Kutsumme sinut psykologin puoleen hoitamaan tapaustasi.

instagram viewer