7 Soorten bipolariteit: symptomen, oorzaken en duur

 • Jul 26, 2021
click fraud protection
Soorten bipolariteit: symptomen, oorzaken en duur

Stemmingsgerelateerde problemen kunnen bij overmaat of standaard voorkomen in de populatie, dit het is ofwel te wijten aan de aanwezigheid van een lage gemoedstoestand of aan de ervaring van een hoge gemoedstoestand.

Hoewel het waar is dat onze stemming kan fluctueren op basis van tal van omstandigheden (zelfs gedurende de dag), is deze fluctuatie vaak normaal. Soms kunnen deze fluctuaties veel meer overdreven zijn en zelfs het leven verstoren dagelijkse leven van de patiënt en ongemak veroorzaken voor de patiënt, en dit is wat er gebeurt bij aandoeningen bipolair. Als je meer wilt weten, lees dan verder in dit artikel Psychology-Online waarin we je blootgeven de soorten bipolariteit en hun symptomen.

Dit vind je misschien ook leuk: Bipolaire stoornis, typen en oorzaken

Inhoudsopgave

 1. Episodes van bipolaire stoornissen en hun symptomen
 2. De classificatie van bipolaire stoornissen
 3. Type I bipolaire stoornis
 4. Type II bipolaire stoornis
 5. Cyclothymie
 6. Type III bipolaire stoornis
 7. Snel fietsen

Episodes van bipolaire stoornissen en hun symptomen.

Bipolaire stoornissen zijn: stemmingsstoornissen gekenmerkt door het optreden van hypomanische, manische en/of depressieve episodes. Deze afleveringen kunnen in de loop van de tijd min of meer snel afwisselen.

Ernstige depressieve episode

Een depressieve episode duurt minimaal twee weken. Gedurende deze tijd, volgens de diagnostische classificatie DSM-5 (American Psychiatric Association)[1]) kunnen de volgende symptomen optreden.

 • Een depressieve stemming ervaren.
 • Gebrek aan plezier en/of interesse in alle of bijna alle activiteiten.
 • Toename of afname van het lichaamsgewicht en/of verlies van eetlust.
 • Slapeloosheid of hypersomnie.
 • Psychomotorische agitatie of retardatie.
 • Vermoeidheid of verlies van energie.
 • Gevoel van overmatige schuld en/of waardeloosheid.
 • Verminderd concentratievermogen en/of het nemen van beslissingen.
 • Terugkerende suïcidale gedachten en/of gedachten aan de dood.

Hypomane episode

Als in de depressieve episode de stemming abnormaal laag is, is deze in deze episode en in de manische episode abnormaal hoog, expansief of prikkelbaar. De persoon is energiek en verhoogt zijn activiteit. De duur is in dit geval korter dan voor de depressieve episode, omdat ze alleen nodig zijn vier dagen in een rij.

De symptomen die worden voorgesteld door de DSM-5-classificatie voor de hypomane episode zijn de volgende:

 • Verhoogd gevoel van eigenwaarde of gevoel van grootsheid.
 • Vermindering van de behoefte aan slaap.
 • Hij is spraakzamer dan normaal.
 • Presenteert een vlucht van ideeën of, waar van toepassing, subjectieve ervaring dat uw gedachten op hol slaan.
 • Gemakkelijk afgeleid.
 • Psychomotorische agitatie of verhoogde activiteit gericht op een doel.
 • Overmatig betrokken is bij activiteiten die negatieve gevolgen kunnen hebben (zoals dwangmatig winkelen, riskant seksueel gedrag, enz.).

In het volgende artikel kunt u meer lezen over de hypomanie.

Manische episode

Zoals we al eerder aangaven, is de stemming ook in deze aflevering abnormaal hoog. In dit geval moet de aflevering minimaal aanwezig zijn een week. De episode is, in tegenstelling tot de hypomane episode, ernstig genoeg om een ​​verandering in het sociale of werkfunctioneren te veroorzaken of zelfs een ziekenhuisopname te vereisen.

Ten slotte, als de episode psychotische kenmerken vertoont, wordt hypomanie uitgesloten en wordt het direct als manisch beschouwd.

De classificatie van bipolaire stoornissen.

Hoeveel soorten bipolariteit zijn er? Bipolaire stoornissen zijn opgenomen in de classificaties DSM-5 en ICD-11 (Wereldgezondheidsorganisatie [2]). In beide classificaties vinden we vijf typen:

 1. Type I bipolaire stoornis.
 2. Type II bipolaire stoornis.
 3. Cyclothymische stoornis
 4. Andere gespecificeerde bipolaire stoornissen of gerelateerde stoornissen.
 5. Andere niet-gespecificeerde bipolaire stoornissen of gerelateerde stoornissen.
 6. Bipolaire stoornis en verwante stof/medicatie-geïnduceerde stoornis.
 7. Bipolaire stoornis en gerelateerde stoornis als gevolg van een andere medische aandoening.

De eerste drie worden later besproken.

In de volgende twee, die patiënten die symptomen van het bipolaire beeld vertonen, maar die, om de een of andere reden (die de beoefenaar al dan niet specificeert), voldoen ze niet aan alle criteria voor uw diagnose.

In het geval van de DSM-5 worden twee andere categorieën toegevoegd: een door een stof veroorzaakte bipolaire stoornis en een bipolaire stoornis als gevolg van een andere medische aandoening. afhankelijk van of de symptomen worden veroorzaakt door de consumptie van een stof of medicatie of dat de aandoening wordt veroorzaakt door een ziekte.

Type I bipolaire stoornis.

Type I bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door het verschijnen van een manische episode en ervoor of erna kunnen er zowel hypomanische episodes als episodes van ernstige depressie zijn geweest.

Dit type stoornis wordt op zijn beurt geclassificeerd volgens de huidige of meest recente episode die is verschenen:

 • Meest recente hypomane episode.
 • Meest recente aflevering manisch.
 • Meest recente depressieve episode.
 • Meest recente niet-gespecificeerde episode (wanneer aan een van de bovenstaande criteria is voldaan, behalve de duur).

Type II bipolaire stoornis.

Voor de diagnose van dit type bipolariteit moet er een voorgeschiedenis zijn van een of meer ernstige depressieve episodes en aanwezigheid of geschiedenis van a hypomane episode. Manische episodes komen niet voor bij dit type bipolaire stoornis. Op dezelfde manier als bij type I bipolaire stoornis kan de meest recente episode worden gespecificeerd: hypomanisch of depressief in dit geval.

Cyclothymie.

Cyclothymische stoornis werkt op dezelfde manier als een bipolaire stoornis, met episodes van abnormaal hoge en abnormaal lage stemming. In dit geval verschijnen ze hypomanische en depressieve symptomen maar ze voldoen niet aan de criteria voor de aflevering. Symptomen zijn aanwezig twee jaarminstens de helft van de tijd en ze zijn niet langer dan twee maanden op rij afwezig geweest. Symptomen veroorzaken klinisch significant lijden of beperkingen op sociaal, beroepsmatig of ander gebied van functioneren.

In dit artikel vind je meer informatie over cyclothymie.

Type III bipolaire stoornis.

Ongeacht de stoornissen die in de diagnostische classificaties worden voorgesteld, lijkt er enige consensus te bestaan ​​over het bestaan ​​van een derde type bipolaire stoornis. Type III bipolaire stoornis zou de patiënten met een familiegeschiedenis van een bipolaire stoornis en presenteren hypomanie en/of depressie alleen tijdens behandeling met antidepressiva (González Parra, D. et al, 2007 [3]), daarom zouden de afleveringen door de medicijnen zelf worden veroorzaakt.

Snel fietsen.

Samen met de diagnose, specificatie "snelle cycli" wanneer in de afgelopen twaalf maanden ten minste vier stemmingsepisodes zijn opgetreden, met tussenpozen van twee maanden als minimaal of met een verandering van polariteit, van degenen die eerder zijn blootgesteld: depressieve episode, hypomane episode en episode maniac.

Dit artikel is louter informatief, in Psychology-Online hebben we niet de macht om een ​​diagnose te stellen of een behandeling aan te bevelen. Wij nodigen u uit om naar een psycholoog te gaan om uw specifieke geval te behandelen.

Als u meer artikelen wilt lezen die vergelijkbaar zijn met Soorten bipolariteit: symptomen, oorzaken en duur, raden we u aan om onze categorie van Klinische psychologie.

Referenties

 1. Amerikaanse Psychiatrische Vereniging (2014). DSM-5. Referentiegids voor de diagnostische criteria van het DSM-5-brevier. Madrid: Redactie Médica Panamericana.
 2. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (2018) Internationale classificatie van ziekten, 11e herziening. Hersteld van https://icd.who.int/es
 3. González Parra, D., González de María, V., Leal Sánchez, C., Sánchez Iglesias, S. (2007) Bipolaire ziekte. Geneeskunde, 9 (85) 5461-5468

Bibliografie

 • Sevillá, J., Pastor, C. en Ruiz, L. (2014). Bipolaire stoornis en aanverwante stoornissen. In Caballo, V.E., Salazar, I.C. En Carrobles, J.A. (2014) Handleiding voor psychopathologie en psychische stoornissen. Madrid. Piramide.
instagram viewer