Neuropsychológia

Selektívna pamäť: Čo to je a ako to funguje s príkladmi

Selektívna pamäť: Čo to je a ako to funguje s príkladmi

Pamäť je psychológiou považovaná za najdôležitejšiu funkciu nervového systému, pretože bez nej by...

4 Rozdiely medzi EPISODIC a SEMANTIC MEMORY

4 Rozdiely medzi EPISODIC a SEMANTIC MEMORY

Pamäť je jedným z najkomplexnejších a najdôležitejších kognitívnych procesov pre človeka. Umožňuj...

Rozdiely medzi centrálnym a periférnym nervovým systémom

Rozdiely medzi centrálnym a periférnym nervovým systémom

Nervový systém je komplexný systém zložený z nervov a buniek, ktoré prenášajú správy do a z mozgu...

Ako vykonať introspekčné cvičenie

Ako vykonať introspekčné cvičenie

Spojte sa s vašim interiérom, Analýza vašej osobnosti a vašich myšlienok je veľmi zdravý spôsob, ...

MOZGOVÁ ISCHÉMIA: Čo to je, príčiny, príznaky, dôsledky a liečba

MOZGOVÁ ISCHÉMIA: Čo to je, príčiny, príznaky, dôsledky a liečba

Mozgová ischémia, tiež nazývaná ischemická cerebrovaskulárna choroba, je jednou z hlavných príčin...

Psychologické a neuropsychologické problémy Turnerovho syndrómu

Psychologické a neuropsychologické problémy Turnerovho syndrómu

Pre Alfredo R. Alamo. 8. marca 2018Prvýkrát bol Turnerov syndróm popísaný už v roku 1768, hoci h...

Multimediálna technológia pre výučbu neuropsychológie

Multimediálna technológia pre výučbu neuropsychológie

Pre Manuel Gonzalez Oscoy. 1. marca 2018V súčasnosti nám multimediálna technológia umožňuje komb...

Čo je GABA a na čo slúži?

Čo je GABA a na čo slúži?

Náš mozog je výkonný stroj schopný nepredstaviteľných vecí. Ovplyvňuje fungovanie celého nášho te...

HALUCINOGÉNNE DROGY: Čo to sú, typy a účinky

HALUCINOGÉNNE DROGY: Čo to sú, typy a účinky

Či už kvôli samotnej skúsenosti, mystike alebo pocitu úniku, psychedelické lieky zaujali v priebe...

ALICE syndróm vo WONDERLANDE: príznaky, príčina a liečba

ALICE syndróm vo WONDERLANDE: príznaky, príčina a liečba

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo prešlo hlavou človeku, ktorý vytvoril príbeh Alice v krajine...